2 Replies to “2+ Mẫu Tượng Đức Mẹ Bằng Đá | Tượng Đức Mẹ Đẹp Tự Nhiên Đẹp”

    1. Chào bạn, bạn đang quan tâm tới mẫu nào ạ. Nếu được bạn cho mình xin mã số hoặc hình ảnh để mình dễ báo giá. Cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.